IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Strokovni posvet »Natura 2000 - od določitve k upravljanju«

Natura 2000Predstavniki Prleške razvojne agencije smo se udeležili 9. strokovnega posveta »Natura 2000 - od določitve k upravljanju«, ki ga je 12. 11. 2014 v Ljubljani organiziral Zavod RS za varstvo narave. Namen posveta je bil predstaviti novosti Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020. Predstavitve so dostopne na spletni strani ZRSVN.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki