IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

LAS Prlekija objavila 2. Javni poziv za izbor operacij v letu 2016 - sofinanciranje iz sklada ESRR

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija za obdobje 2014-2020 na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Rok za oddajo vlog na 2. Javni poziv je 31. januar 2017.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 294.000,00 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša največ 80 %.

Javni poziv je objavljen na tej povezavi.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki