IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Upravni odbor LAS Prlekija potrdil deset operacij na prvem javnem pozivu LAS

V četrtek, 9. februarja 2017 je v prostorih Info centra Biomura na Moti pri Ljutomeru potekala 4. redna seja Upravnega odbora LAS Prlekija (UO), na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na 1. javni poziv LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP, ki se je zaključil konec decembra 2016.

 

Vodilni partner, Prleška razvojna agencija giz, je za potencialne prijavitelje izvedel dve delavnici, svetovanje prijaviteljem je izvajal v pisarni PRA ter po potrebi tudi na terenu. Največ vlog je prispelo na 1. ukrep »Bogatitev lokalne turistične ponudbe« in na 9. ukrep »Vzpostavljanje rekreacijske infrastrukture«. Samo šest vlog je bilo administrativno popolnih, k dopolnitvam je bilo pozvanih petnajst vlog. Skupen znesek celotne vrednosti vseh prijavljenih operacij je znašal 1.519.875,64 EUR, skupen znesek upravičenih sredstev je znašal 1.273.107,91 EUR, skupen znesek sredstev sofinanciranja pa je znašal 934.681,73 EUR. Razpisanih je bilo 749.716,43 EUR sredstev.

Upravni odbor je na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS o ocenjevanju vlog potrdil operacije desetih vlagateljev. Šest vlog je bilo zaradi prenizkega števila doseženih točk zavrnjenih, sedem vlog pa je bilo zaradi neizpolnjevanja pogojev za upravičenost zavrženih.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u, bo vodilni partner LAS potrjene operacije poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki jih mora dokončno potrditi.

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki