AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

O PRA

Prleška razvojna agencija giz (PRA giz) deluje od leta 1998. Ustanovljena je bila z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva, turizma in podeželja na območju Prlekije. V obdobju delovanja je uresničila številne razvojne projekte in s tem pomembno prispevala k učinkovitejšemu sofinanciranju lokalnega razvoja s pomočjo evropskih sredstev.

Dejavnost PRA giz pokriva štiri osnovna področja:

  • pospeševanje razvoja turizma in malega gospodarstva na območju Prlekije,
  • razvoj podeželja,
  • varstvo okolja in
  • čezmejno sodelovanje.

Dosedanje reference so najbolj bogate na področju pospeševanja razvoja turističnih produktov, na področju podpore razvoju podeželja in na področju izvajanja evropskih programov čezmejnega sodelovanja.

Vodilni partner LAS Prlekija

Na ustanovni skupščini lokalne akcijske skupine (LAS) Prlekija konec oktobra 2015 je PRA giz soglasno bila izbrana za vodilnega partnerja LAS Prlekija za programsko obdobje 2014 – 2020, potem ko je že v preteklem programskem obdobju opravljala naloge upravljavca LAS Prlekija. Za svoje uspešno delo je bila LAS Prlekija dvakrat (v letu 2012 in 2013) izbrana med pet najuspešnejših LAS-ov v Sloveniji in zato prejela dodatna finančna sredstva za izvedbo projektov.

PRA giz je izdelala Strategijo lokalnega razvoja (SLR) LAS Prlekija za programsko obdobje 2014-2020 in v januarju 2016 oddala prijavo na Javni poziv za izbor Lokalnih akcijskih skupin v okviru programa CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Načrtovani obseg evropskih sredstev za izvedbo programa CLLD v LAS Prlekija je okrog 2,5 mil. EUR.

Pogodbeno partnerstvo RRA Pomurje

Prleška razvojna agencija deluje od leta 2016 v sklopu partnersko organizirane Regionalne razvojne agencije, v sodelovanju z ostalimi pomurskimi agencijami. V okviru RRA Pomurje je naša agencija letos prevzela opravljanje tistih splošnih razvojnih nalog v regiji, ki se nanašajo na občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej. Prleška razvojna agencija je poleg tega prevzela odgovornost za koordinacijo turistične dejavnosti na območju celotnega Pomurja. V okviru navedenih zadolžitev skrbi PRA giz za umeščanje interesov občin in drugih organizacij v izvedbene projekte na regijski ravni, financirane iz različnih strukturnih skladov EU. Najvidnejši aktualni tovrsten projekt je Biosferno območje reke Mure.

Delo na projektih, sofinanciranih iz EU

Skozi leta delovanja se je PRA giz razvila v institucijo, ki prevzema tudi večje in zahtevnejše projekte, zlasti v okviru evropskih programov. Najvidnejši projekti, sofinancirani iz strani EU so bili naslednji: Turistične cone Prlekije in Medžimurja, Ekoremediacije, Mlinarska pot, Biomura, Ohranjanje biodiverzitete reke Mure, Možnosti zaposlovanja v zavarovanih območjih, Tematske poti Prlekije, Monografija Ljutomera, Jahalne poti, Rokodelska akademija, Krajina v Harmoniji, Mura Drava bike, Vino cool in Pet poštnih kočij.

Programski dokumenti Prlekije in Pomurja

V več zaporednih programskih obdobjih smo sodelovali pri izdelavi Regionalnega razvojnega programa za Pomurje in Območnega razvojnega programa za Prlekijo. Zadnji izdelan programski dokument je Strategija lokalnega razvoja za območje osmih občin (Apače, Križevci, Gornja Radgona, Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Radenci, Razkrižje in Veržej.

Trenutno so aktivnosti PRA giz usmerjene v pripravo projektov v sklopu vseh treh Operativnih programov za evropsko teritorialno sodelovanje 2014 – 2020 (Interreg V-A Slovenija – Avstrija, Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in Interreg V-A Slovenija – Madžarska).

Ustanovitelji PRA:

• Občina Ljutomer,
• Občina Križevci,
• Občina Razkrižje,
• Občina Veržej,
• Območna Obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer

Direktor:

Goran Šoster

Pravna oblika: gospodarsko-interesno združenje (GIZ)

Matična: 1216163000

Davčna: SI78103789

TRR:
IBAN SI56 0234 3003 5056 521 (NLB d.d.)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki