AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

Pet poštnih kočij

1-DSC 0494

Naziv projekta: »Inovativni turistični razvojni program 5 poštnih kočij«/»5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program« (akronim: »5 poštnih kočij« / »5 Postakocsi«)

Program: OP čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013

Trajanje: 2011 - 2015

Namen:
Spodbujanje razvoja trajnostnega, sonaravnega turizma, ki temelji na naravnih in kulturnih danosti čezmejne regije.
Osrednji cilji projekta:

 • nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti na obmejnem prostoru na osnovi koncepta trajnostnega razvoja turizma čezmejnega podeželskega prostora;
 • prispevek k povečanju konkurenčnosti čezmejne destinacije na turističnem trgu;
 • valorizacija potencialnih naravnih in kulturnih atrakcij podeželja v obmejnem prostoru ter vključitev v turistično ponudbo čezmejne regije.

Rezultati:
Prleška razvojna agencija:

 • razvoj in izvedba inovativne turistične storitve konjeniškega turizma v Prlekiji (nabava kočije in dveh konj, izvedba usposabljanja za lokalne ponudnike o vožnji konjske vprege, ureditev počivališč za kočijo v občini Ljutomer in občini Križevci, izvedba demonstracijskih voženj s kočijo na večjih prireditvah in v turističnih središčih Prlekije),
 • priprava in izvedba fotosafarija s kočijo »Iskanje zakladov«,
 • priprava strokovnih vsebin za skupne čezmejne turistične pakete,
 • priprava besedil za skupne promocijske publikacije turistične ponudbe čezmejnega območja,
 • priprava besedil za objave v medijih,
 • priprava promocijske publikacije o turistični ponudbi Prlekije »S kočijo« (slovenska, madžarska, angleška izdaja),
 • priprava promocijskega filma o popotovanju kočije po Prlekiji,
 • promocija projekta in turistične ponudbe Prlekije na pomembnejših sejmih v Sloveniji in na Madžarskem,
 • aktivno sodelovanje na konferencah projekta in ekskurzijah projektnih partnerjev,
 • aktivno sodelovanje pri skupnem vodenju in izvajanju projekta.

 

Predstavitev partnerja PRA na uvodni konferenci (2011).

Predstavitve glavnih rezultatov partnerjev na končni konferenci (2015):
Samouprava naselja Nagyrécse 
Univerza Pannon – Kampus v Nagykanizsi 
Samouprava naselja Magyarszerdahely
Samouprava naselja Kerkaszentkirály 
Turistično-informativni center Moravske Toplice
Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
Zavod za turizem in šport Radenci 
Prleška razvojna agencija, giz

Aktivnosti in rezultati vseh projektnih partnerjev so objavljeni (v slovenskem jeziku) v uvodni predstavitvi projekta in končni publikaciji projekta.

Projektni partnerji:

 • Samouprava naselja Nagyrécse (vodilni partner)
  Univerza Pannon – Kampus v Nagykanizsi
  Samouprava naselja Magyarszerdahely
  Samouprava naselja Kerkaszentkirály
  Turistično-informativni center Moravske Toplice
  Zavod za okolje in turizem Dobrovnik
  Zavod za turizem in šport Radenci
  Prleška razvojna agencija, giz

 

Predstavitveno gradivo:
»5 poštnih kočij« – Območni, inovativni turistični razvojni program
Odkrijte panonske zaklade. Geolov / Fedezze fel Pannonia kincseit: Geoláda - odrasli
Odkrijte panonske zaklade. Geolov / Fedezze fel Pannonia kincseit: Geoláda - otroci
Discover the Pannonian Treasures: Geocaching / Entdecken Sie pannonische Schatze: Schnitzeljagd - odrasli
Discover the Pannonian Treasures: Geocaching / Entdecken Sie pannonische Schatze: Schnitzeljagd - otroci
Turistični zemljevid (1. stran2. stran)
»S kočijo« (slovenskamadžarskaangleška izdaja)
Končna publikacija projekta

MUMEL, Damijan idr. (2012): Inovacijski, turistični razvojni program na področju projekta 5 poštnih kočij (SI-HU-2-1-008). Marketinška strategija. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta; Nagykanizsa: Panonska Univerza.
ŠKRLJ BRGLEZ, Mihaela idr. (2014): Usposabljanje majhnih turističnih ponudnikov za učinkovito izvajanje aktivnosti projekta 5 poštnih kočij. V: Katarina Mušič idr. (ur.), Turizem in management. Na poti k uspešni poslovni prihodnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 973-984 (elektronska knjiga).

 

Celotna vrednost projekta: 1.057.021,00 eur

Vrednost projektnih aktivnosti PRA: 141.700,00 eur

Sofinancerji: Evropski sklad za regionalni razvoj (85 %): 120.445,00 eur
Republika Slovenija, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (10 %): 14.170,00 eur

Informacije o projektu: http://5postakocsi.eu/hirek/

Objave v medijih:
Slovenske novice (Jože Žerdin, 20. 3. 2015, str. 21): S konjsko vprego po Prlekiji.

TV Studio Radgona-Kanal 11, TV SRK-11 (18. 3. 2015): Učijo se voziti konjske vprege!
Prlekija-on.net (Branko Košti, 16. 3. 2015): Seminar o vožnji konjskih vpreg.
Prlekija-on.net (11. 10. 2014): V Ljutomeru obrali mestni trs.
Prlekija-on.net (6. 3. 2014): Predstavitev Pomurja na mednarodnem turističnem sejmu v Budimpešti. 
Pomurec.com (6. 3. 2014): Pomurci za promocijo pokrajine ob Muri poskrbeli tudi v Budimpešti.
Prlekija-on.net (16. 1. 2014): Pri Vrbnjakovih v Kuršincih ponosni na poštno kočijo.
Pomurje.si (Tatjana Letnik, 21. 11. 2012): Projekt 5 poštnih kočij.
 

1-DSC 05371-DSC 0645

 

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki