IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

VinoCool

 

Naziv projekta: VinoCool: Vino-Kultura-Kulinarika – Doživeti vinske ceste 
Program:  
Trajanje:  
Namen:  
Rezultati:  
Projektni partnerji:  
Predstavitveno gradivo:

 

 

Celotna vrednost projekta:  
Vrednost projektnih aktivnosti PRA:  
Sofinancerji:  
Lastna udeležba PRA:  
Informacije o projektu: www.si-at.eu/si2/map/vino-cool-wein-cool/

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri