IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Regijska razvojna mreža

Regijsko razvojno mrežo v skladu s Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13 in 59/15) potrdi razvojni svet regije, oblikuje in vodi pa jo RRA.

Regijska razvojna mreža Pomurje, ki trenutno vključuje 46 regijskih institucij,  je oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije in nadgrajuje že vzpostavljene oblike sodelovanja med razvojnimi akterji v regiji.

 

Krovni sporazum o vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži Pomurje je bil podpisan dne 11.2.2014.

 

Naloge regijske razvojne mreže so:

  • dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije,
  • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
  • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
  • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
  • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

 

Dokumenti:

 

Seznam članov Regijske razvojne mreže Pomurje (.pdf)

Poslovnik dela regijske razvojne mreže (.pdf)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki