IZVEDENI PROJEKTI

Rokodelska akademija 2
Pet poštnih kočij
Biomura
Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem

Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije) sestavljajo župani vseh 27 občin v Pomurju. Vodi ga tri-člansko Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev.

V letu 2019 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 77. redni seji SR dne 18. 6. 2019):

  • predsednik: mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana,
  • prvi namestnik: Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice,
  • drugi namestnik: Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje.

Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Funkcija predsedujočega se med župani izmenjuje letno, po načelu rotiranja. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi namestnik oz. drugi namestnik.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

 

Dokumenti:

 

Seznam članov Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf)

 

Poslovnik dela Sveta Pomurske razvojne regije (.pdf)

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki